ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 12 เมษายน 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักสัตววิทยาปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 29 มีนาคม 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 29 มีนาคม 2566)

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 21 กันยายน 2565)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2565)