ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) New

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 12 เมษายน 2566)