ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน New

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน New

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566)